محصولات گروه شوینده صنعتی

مایع شستشوی فرش

شـوینـده ای منـاسـب بـرای شستشــوی انـواع فـرش و مـوکـت
شـوینـده ای منـاسـب بـرای شستشــوی انـواع فـرش و مـوکـت و مبلمـان و قـابـل مصـرف در کلیـه قـالیشــویـی هـا . (بـا رعـایـت اصـول ایمنـی )
ســازگــار با الیـاف طبیعـی (پشـم ) و الیـاف مصنـوعـی (اکـریلیـک ) و بـدون تغییـر رنـگ و آثـار منفـی بـر روی آنهــا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.