روغن آهار / محصولات گروه نساجی

ضد آب منسوجات - MWRT20-5

ماده ضد آب منسوجات، با ایجاد پوششی نامریی، باعث ممانعت از جذب مایعات و ایجاد فرصت مناسب به منظور برداشتن مایعات ریخته شده بر روی منسوج می گردد.
مزایای استفاده از ماده ضد آب:
- عدم تأثیر منفی بر زیر دست و تنفس پذیری پارچه
- افزایش فواصل زمانی شستشوی پارچه
- عدم نیاز به استفاده از شوینده های قوی در شستشوی پارچه
- عدم تغییر رنگ و فام پارچه در اثر تکمیل ضد آب به علت ایجاد لایه بی رنگ بر روی پارچه
- عدم تغییر رنگ در اثر قرار گرفتن در مقابل نور خورشید
- عدم آسیب رسیدن به پارچه هنگام قرارگرفتن در معرض مایعات و تمیز کردن آسان تر منسوج
کاربرد: پوشاک (پیراهن، شلوار، مقنعه، جوراب، دستکش، انواع لباس کار، البسه ورزشی و ...)، پارچه (پرده ای، ملحفه، رومبلی، رومیزی، روکش صندلی، کالای خواب، کاغذ دیواری های پارچه ای، چادرهای مسافرتی، چادرهای نگهداری مواد غذایی، کیسه خواب و ...)، کفپوش (فرش دستبافت و ماشینی، موکت)، منسوجات پزشکی (ارتوپدی، پانسمان، یکبار مصرف و ...)، منسوجات بی بافت (خودرویی، فیلتر و ...).
مشخصات فنی:
پایه: فلوروکربن
ظاهر: مایع کلوییدی
حلال: آب
رنگ: شیری
وزن مخصوص: gr/cm3 1/1
بو: بی بو
نحوه مصرف:
- این محصول را می توان با روش اسپری بر روی سطح منسوج بکار برده و توسط حرارت اطو یا سشوار آن را خشک نمود.
- به منظور انجام تکمیل ضد آب منسوجات به روش پد در مقیاس صنعتی، منسوج به مدت یک دقیقه با سرعت مناسب در دمای 170-130 درجه سانتی گراد با میزان برداشت در حدود 70% (بسته به جنس و مشخصات پارچه) در دستگاه استنتر قرار گیرد.
شرایط شستشو: کالای تکمیل شده با این محصول در آب C⁰ 40 حاوی 8/0 گرم بر لیتر دترجنت به مدت 5 دقیقه شسته شود.
نگهداری: 6 ماه در شرایط معتدل
بسته بندی: ظروف 20 و 100 و 220 لیتری
اطلاعات فوق طبق گزارش های آزمایشگاهی این شرکت بوده و پیشنهاد می گردد مصرف کننده، محصول خریداری شده را آنالیز نماید. در غیر این صورت، مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد آب و لک منسوجات - MWRT30-10

ماده ضد آب و لک منسوجات، با ایجاد پوششی نامریی، باعث ممانعت از جذب مایعات و ایجاد فرصت مناسب به منظور برداشتن مایعات ریخته شده بر روی منسوج می گردد.
مزایای استفاده از ماده ضد آب ولک:
- عدم تأثیر منفی بر زیر دست و تنفس پذیری پارچه
- افزایش فواصل زمانی شستشوی پارچه
- عدم نیاز به استفاده از شوینده های قوی در شستشوی پارچه
- عدم تغییر رنگ و فام پارچه در اثر تکمیل ضد آب به علت ایجاد لایه بی رنگ بر روی پارچه
- عدم تغییر رنگ در اثر قرار گرفتن در مقابل نور خورشید
- عدم آسیب رسیدن به پارچه هنگام قرارگرفتن در معرض مایعات و تمیز کردن آسان تر منسوج
کاربرد: پوشاک (پیراهن، شلوار، مقنعه، جوراب، دستکش، انواع لباس کار، البسه ورزشی و ...)، پارچه (پرده ای، ملحفه، رومبلی، رومیزی، روکش صندلی، کالای خواب، کاغذ دیواری های پارچه ای، چادرهای مسافرتی، چادرهای نگهداری مواد غذایی، کیسه خواب و ...)، کفپوش (فرش دستبافت و ماشینی، موکت)، منسوجات پزشکی (ارتوپدی، پانسمان، یکبار مصرف و ...)، منسوجات بی بافت (خودرویی، فیلتر و ...).
مشخصات فنی:
پایه: فلوروکربن
ظاهر: مایع کلوییدی
حلال: آب
رنگ: شیری
وزن مخصوص: gr/cm3 1/1
بو: بی بو
نحوه مصرف:
- این محصول را می توان با روش اسپری بر روی سطح منسوج بکار برده و توسط حرارت اطو یا سشوار آن را خشک نمود.
- به منظور انجام تکمیل ضد آب منسوجات به روش پد در مقیاس صنعتی، منسوج به مدت یک دقیقه با سرعت مناسب در دمای 170-140 درجه سانتی گراد با میزان برداشت در حدود 70% (بسته به جنس و مشخصات پارچه) در دستگاه استنتر قرار گیرد.
بهبود ثبات شستشویی نسبت به ماده ضد آب تا 5-7 مرتبه.
شرایط شستشو: کالای تکمیل شده با این محصول در آب C⁰ 40 حاوی 8/0 گرم بر لیتر دترجنت به مدت 5 دقیقه شسته شود.
نگهداری: 6 ماه در شرایط معتدل
بسته بندی: ظروف 20 و 100 و 220 لیتری
اطلاعات فوق طبق گزارش های آزمایشگاهی این شرکت بوده و پیشنهاد می گردد مصرف کننده، محصول خریداری شده را آنالیز نماید. در غیر این صورت، مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد آب و لک منسوجات کنز - MWRT Conc

ماده ضد آب و لک منسوجات کنز، با ایجاد پوششی نامریی، باعث ممانعت از جذب مایعات و ایجاد فرصت مناسب به منظور برداشتن مایعات ریخته شده بر روی منسوج می گردد.
مزایای استفاده از ماده ضد آب ولک:
عدم تأثیر منفی بر زیر دست و تنفس پذیری پارچه
افزایش فواصل زمانی شستشوی پارچه
عدم نیاز به استفاده از شوینده های قوی در شستشوی پارچه
عدم تغییر رنگ و فام پارچه در اثر تکمیل ضد آب به علت ایجاد لایه بی رنگ بر روی پارچه
عدم تغییر رنگ در اثر قرار گرفتن در مقابل نور خورشید
عدم آسیب رسیدن به پارچه هنگام قرارگرفتن در معرض مایعات و تمیز کردن آسان تر منسوج
کاربرد: پوشاک (پیراهن، شلوار، مقنعه، جوراب، دستکش، انواع لباس کار، البسه ورزشی و ...)، پارچه (پرده ای، ملحفه، رومبلی، رومیزی، روکش صندلی، کالای خواب، کاغذ دیواری های پارچه ای، چادرهای مسافرتی، چادرهای نگهداری مواد غذایی، کیسه خواب و ...)، کفپوش (فرش دستبافت و ماشینی، موکت)، منسوجات پزشکی (ارتوپدی، پانسمان، یکبار مصرف و ...)، منسوجات بی بافت (خودرویی، فیلتر و ...).
مشخصات فنی:
پایه: فلوروکربن
ظاهر: مایع کلوییدی
حلال: آب
رنگ: شیری
وزن مخصوص: gr/cm3 1/1
بو: به میزان کم
میزان مصرف:
تکمیل ضد آب:
50-200 (بسته به جنس پارچه)
تکمیل ضد آب و لک:
75-300 (بسته به جنس پارچه)
نحوه مصرف:
- این محصول را می توان با روش اسپری بر روی سطح منسوج بکار برده و توسط حرارت اطو یا سشوار آن را خشک نمود.
- به منظور انجام تکمیل ضد آب منسوجات به روش پد در مقیاس صنعتی، منسوج به مدت یک دقیقه با سرعت مناسب در دمای 170-140 درجه سانتی گراد با میزان برداشت در حدود 70% (بسته به جنس و مشخصات پارچه) در دستگاه استنتر قرار گیرد.
شرایط شستشو: کالای تکمیل شده با این محصول در آب C⁰ 40 حاوی 8/0 گرم بر لیتر دترجنت به مدت 5 دقیقه شسته شود.
نگهداری: 9 ماه در شرایط معتدل
بسته بندی: بشکه های 20 و 120 و 220 کیلویی پلی اتیلنی
اطلاعات فوق طبق گزارش های آزمایشگاهی این شرکت بوده و پیشنهاد می گردد مصرف کننده، محصول خریداری شده را آنالیز نماید. در غیر این صورت، مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد آب و لک فرش - MWRT20-5C

ماده ضد آب و لک مورد استفاده در صنایع کفپوش، با ایجاد پوششی نامریی، باعث ممانعت از جذب مایعات در فرش و ایجاد فرصت مناسب به منظور برداشتن مایعات ریخته شده بر روی آن می گردد.
مزایای استفاده از ماده ضد آب ولک:
- عدم تأثیر منفی بر زیر دست و تنفس پذیری فرش
- افزایش فواصل زمانی شستشوی فرش
- عدم نیاز به استفاده از شوینده های قوی در شستشوی فرش
- عدم تغییر رنگ و فام فرش در اثر تکمیل ضد آب به علت ایجاد لایه بی رنگ بر روی پارچه
- عدم تغییر رنگ در اثر قرار گرفتن در مقابل نور خورشید
- عدم آسیب رسیدن به فرش هنگام قرارگرفتن در معرض مایعات و تمیز کردن آسان تر آن
کاربرد: کفپوش (فرش دستبافت و ماشینی، موکت)
مشخصات فنی:
پایه: فلوروکربن
ظاهر: مایع کلوییدی
حلال: آب
رنگ: شیری
وزن مخصوص: gr/cm3 1/1
بو: بی بو
نحوه مصرف:
- این محصول را می توان با روش اسپری بر روی سطح فرش بکار برده و توسط حرارت یا سشوار آن را خشک نمود.
همچنین این محصول را می توان در مرحله ریسندگی به الیاف و نخ مورد استفاده در تولید فرش افزود.
- مطابق با درخواست مشتری، امکان بهبود ثبات شستشویی وجود خواهد داشت.
نگهداری: 6 ماه در شرایط معتدل
بسته بندی: ظروف 20 و 100 و 200 کیلویی
این اطلاعات طبق گزارش آزمایشگاهی این شرکت بوده و مصرف کننده می بایست، خود صحت آن را تأیید کند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد آتش منسوجات - MFR 60

این محصول با ایجاد پوشش نامرئی روی منسوج، سوختن آن را به تاخیر می اندازد.
حفظ تنفس پذیری، ثبات شستشوی بالا، غیر سمی و ایمنی بالا از خصوصیات این محصول می باشد.
کاربرد: لباس کار، مبلمان، پرده، منسوجات خودرو، انواع پارچه پلی استر و مخلوط
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع شفاف
حلالیت: آب / اتانول / استون
pH=3 (در هنگام مصرف pH توسط آمونیاک به 5/5-6 رسانده شود.)
نحوه مصرف: با روشهای پد، اسپری و غوطه وری، منسوج به محلول آغشته می شود. میزان و دمای عملیاتی پس از انجام آزمون مربوط به جنس منسوج اعلام می گردد.
نگهداری: در شرایط معتدل
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری

ضد آتش منسوجات کنز - MFR 120

این محصول با ایجاد پوشش نامرئی روی منسوج، سوختن آن را به تاخیر می اندازد.
حفظ تنفس پذیری، ثبات شستشوی بالا، غیر سمی و ایمنی بالا از خصوصیات این محصول می باشد.
کاربرد: لباس کار، مبلمان، پرده، منسوجات خودرو، انواع پارچه پلی استر و مخلوط
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع شفاف
حلالیت: آب / اتانول / استون
pH=3 (در هنگام مصرف pH توسط آمونیاک به 5/5-6 رسانده شود.)
نحوه مصرف: با روشهای پد، اسپری و غوطه وری، منسوج به محلول آغشته می شود. میزان و دمای عملیاتی پس از انجام آزمون مربوط به جنس منسوج اعلام می گردد.
نگهداری: در شرایط معتدل
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری

رزین هموپلیمری - MH100

آهار مناسب برای نوار پرده و پرده توری
MH100
رزین هموپلیمری اسـت بر پایه مونومـر وینیل استـات و پلـی وینیــل الکلهــا ی مخصوص با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنـگ ، شفاف و شکننده میبـاشـد .
کـــــــاردبــــــــرد : - آهــار نــوار پــرده - آهــار پــرده تـوری
مشخصات فنی رزین :
ظـــــــاهـــــــــر : امولسیون خمیرشکل سفید شیری رنـگ درصــد جــامــد : 1 -/+ 50% ویسکــــوزیتــه : 1300- 500 پــواز PH : 5/4 – 5/3 وزن مخصـوص: gr/cm3 18/1 مـــونــومـر آزاد: کمتراز 1% عــدد اسیــدی : 3< مــاهیـت یـونـی : غیــریــونــی مقاومت دربرابرسرما: 15- درجه سانتیگراد حداقل دمای تشکیل فیلم: 10 درجه سانتیگراد
شـرایـط نگهداری: میتوان در شرایط معمولی به مـدت حداقـل یکسـال نگهداری نمود. همـواره انبــارداری مناسـب در زیـر سقـف توصـیـه میشــود و از بستـــه بـودن کامـــل درب بشکــه ها اطمینــان حاصل نمـائیـد.
بستـــه بنـــدی: در بشگـه هـای فلـزی 200 کیلوئــی همراه دو کیسه پلی اتیلن عرضـه مـی شـود .

رزین هموپلیمری - MH100-T

آهار مناسب برای تکمیل پارچه
رزین هموپلیمری اسـت بر پایه مونومـر وینیل استـات و پلـی وینیــل الکلهــا ی مخصوص با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده ، محصول بیرنـگ ، شفاف و شکننده میبـاشـد .
کـــــاربـــــــــرد : آهــار تکمیــل پـارچــه
مشخصات فنی رزین : ظـــــــاهـــــــــر : امــولسیـون خمیری شکل سفیــد شیــری رنگ
درصــد جــامــد : 1 -/+ 50% ویسکــــوزیتــه : 1300- 500 پــواز 5/4 – 5/3 :PH وزن مخصــوص: gr/cm3 18/1 مـــونــومـر آزاد: کمتـراز 1% عـــــدد اسیـــدی : 3 > مــاهیـت یـونـی : غیــریــونــی مقاومت دربرابرسرما: 15- درجه سانتیگراد حداقل دمای تشکیل فیلم: 15 درجه سانتیگراد
شرایـط نگهداری: می توان در شرایط معمولی به مـدت حداقـل یکسـال نگهداری نمود. همواره انبارداری مناسب درزیرسقف توصیه میشودوازبسته بودن کامل درب بشکه هااطمینان حاصل نمایید.
بستـــــه بنــــدی : در بشکه هـای فلـزی 200 کیلوئی همراه با دو کیسه پلی اتیلن عرضـه مـی شـود .

رزین هموپلیمری - MH100-C

آهار مناسب برای فرش ماشینی
رزین هموپلیمری اسـت بر پایه مونومـر وینیل استـات و پلـی وینیــل الکلهــا ی مخصوص با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنـگ ، شفاف و شکننده میبـاشـد . کاردبرد : آهــار فرش ماشینی مشخصات فنـی رزیـن : ظـــــــاهـــــــــر : امـولیسیـون خمیری شکل سفیـد شیـری رنـگ درصــد جــامــد : 1 -/+ 50% ویسکــــوزیتــه : 1500- 700 پــواز 5/4 – 5/3 :PH وزن مخصــوص: gr/cm3 1/1 مـــونــومـر آزاد: کمتـراز 1% عــدد اسیــــدی : 3 > مــاهیـت یـونـی : غیــریــونــی مقاومت دربرابرسرما: 15- درجه سانتیکراد حداقل دمای تشکیل فیلم: 0 درجه سانتیگراد شـرایـط نگهداری: می توان در شرایط معمولی به مـدت حداقـل یکسـال نگهداری نمود. همـواره انبــارداری مناسـب در زیـر سقـف توصـیـه می شودواز بستـــه بـودن کامـــل درب بشکــه ها اطمینــان حاصل نمـائیـد . بستـــه بنـــدی : در بشکـه هـای فلـزی 200 کیلوئــی همراه بادوکیسه پلی اتیلن عرضـه مـی شـود .

رزین هموپلیمری - MH100-L

آهار مناسب برای پرده لووردراپه
رزین هموپلیمری اسـت بر پایه مونومـر وینیل استـات و پلـی وینیــل الکلهــا ی مخصوص با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنـگ ، شفاف و شکننده میبـاشـد .
کاردبرد :آهــار پرده لووردراپه
مشخصات فنـی رزیـن : ظـــــــاهـــــــــر : امــولسیـون خمیری شکل سفیــد شیــری رنگ درصــد جــامــد : 1 -/+ 50% ویسکــــوزیتــه : 1300- 500 پــواز 5/4 – 5/3 :PH وزن مخصــوص: gr/cm3 18/1 مـــونــومـر آزاد: کمتـراز 1% عـــــدد اسیـــدی : 3 > مــاهیـت یـونـی : غیــریــونــی مقاومت دربرابرسرما: 15- درجه سانتیکراد حداقل دمای تشکیل فیلم: 15 درجه سانتیگراد
شـرایـط نگهداری: میتوان در شرایط معمولی به مـدت حداقـل یکسـال نگهداری نمود. همـواره انبــارداری مناسـب در زیـر سقـف توصـیـه می شودواز بستـــه بـودن کامـــل درب بشکــه ها اطمینــان حاصل نمـائیـد .
بستـــه بنـــدی : در بشگـه هـای فلـزی 200 کیلوئــی همراه بادوکیسه پلی اتیلن عرضـه مـی شـود .

رزین هموپلیمری - MH100-M

آهار مناسب برای موکـت
رزین هموپلیمری اسـت بر پایه مونومـر وینیل استـات و پلـی وینیــل الکلهــا ی مخصوص با چسبندگی بالا که فیلم خشک شده محصول بیرنـگ ، شفاف و شکننده میبـاشـد .
کــــــــاردبـــــرد : آهــار موکت
مشخصات فنـی رزیـن : ظـــــــاهـــــــــر : امــولیسیــون خمیری شکل سفیــد شیــری رنگ درصــد جــامــد : 1 -/+ 50% ویسکــــوزیتــه : 1500- 700 پــواز 5/4 – 5/3 :PH وزن مخصـوص: gr/cm3 8/1 مــونــومـر آزاد: کمتــراز 1% عــدد اسیــــدی : 3 > مــاهیـت یـونـی : غیــریــونــی مقاومت دربرابرسرما: 15- درجه سانتیگراد حداقل دمای تشکیل فیلم: 10 درجه سانتیگراد
شـرایـط نگهداری :می توان در شرایط معمولی به مـدت حداقـل یکسـال نگهداری نمود. همـواره انبــارداری مناسـب در زیـر سقـف توصـیـه میشــود و از بستـــه بـودن کامـــل درب بشکــه ها اطمینــان حاصل نمـائیـد.
بستـــه بنـــدی : دربشگـه هـای فلـزی 200 کیلوئــی همراه دوکیسه پلی اتیلن عرضـه مـی شـود .

آهار نخ  - MehrosizeE

آهار مناسب برای نخهای پنبه ای ، پلی استر پنبه و ویسکــوز
نــــــوع مــــــاده : نشـاستـه استـر شــده
شــــكل ظاهــری : پـودر سفيـد مايـل به زرد
PH : (محلول 10%) بين 6 تا 7
ميــزان مصــرف : حــد اكثـر 160gr/L
خـــــواص ویـــژه : 1- ايجــاد ويسكـوزيتـه متـوســط
2- ايجـاد سطـح نـرم بـرروی نخ
3- قـابـل تـركيــب بـا انـواع مـواد آهـا ری
4- قـابـل شستشـو در دمای بالای C 80 بدون نياز به آنزيم
نـحـوه استفــاده :
آهـار را به آرامی بـه آب سرد اضافـه نمـوده در حـا ل همـزدن درجـه حـرارت را افــزايـش داده تـا دمــا بــــه جـوش بـرســد د ر تـانكهـای بـاز مــدت 5 تا 10 دقيقه در دمای c 95 و درتانكهای تحت فشار مدت 5 دقيقــه 110 در دمایc نگهداری مـی نمايند تا پخت كامل شود.
پنبـــــه : الف: تـراكـم هـای كــم تـا متــوسـط 4 تــا 10% آهــار 15/0% روغـن آهــار
ب : تـراكــم هـا ی متـوســط تـا بــالا 6 تـا 15% آهــار 15/0% روغـن آهــار
پلـي استر ـ پنبــه :
6 تا 12% آهـار
1 تا 2% آهـار پلـی وينيـل الكل
15/0% روغـن آهـار
ويسكـــوز ريــون :
2 تا 4% آهــار
15/0% روغـن آهــار
نسخـه هـای بـالا بـا تـوجـه به غلطكهـای چــلاننـده با فشارحد اكثر KN 10 در نظر گرفته شده اند .
مــدت نگهــداری : حـد اقـل 12 مـاه و در جـای خشـك و خنـك نگهـداری شـود .
بستـــه بنــــــدی : كيســه 25 كيلــو گــرمــی

ضدکف سیلیکونی - MLT 320

از بین بـردن کـف در قسمتهـای مختلف نسـاجــی
تركيب شيميايــی : ازتـركيبـات سيليكـون امـولسيـون
مــاهيــت يـونــی : نـانيـونيـك
شــكل ظـاهــری : مـايــع سفيــد رنــگ
7 - 6 : PH (10%)
حــلّاليــــت : در آب سرد و گرم با هر نسبتی قابل حل است.
خــــــــــواص : بـرای اخـذ نتيجــه بهتـرمـي­تــوان بـه نسبـت مسـاوی در آب سـرد و گرم حـل کـرد وسـپـس مصـرف نمــود .
ميــزان مصــرف : gr / Litr 1
مــدت انبـارداری : 12 ماه
بستــه بنـــدی : بشکه 100 و200کيلو گرمی

ضدکف سیلیکونی قوی - MLT 330

از بین بـردن کـف در قسمتهـای مختلف نسـاجــی
تركيب شيميايــی : ازتـركيبـات سيليكـون امـولسيـون
مــاهيــت يـونــی : نـانيـونيـك
شــكل ظـاهــری : مـايــع سفيــد رنــگ
7 - 6 :PH (10%)
حــلّاليــــت : در آب سرد و گرم با هر نسبتی قابل حل است .
خــــــــــواص : بـرای اخـذ نتيجــه بهتـرمـي­تــوان بـه نسبـت مسـاوی در آب سـرد و گرم حـل کـرد وسـپـس مصـرف نمــود .
ميــزان مصــرف : 0./5gr / Litr
مــدت انبـارداری : 12 ماه
بستــه بنـــدی : بشکه 100 و200کيلو گرمی

ضدکف سیلیکونی ویژه دمای بالا - MehFoam H

از بین بـردن کـف در قسمتهـای مختلف نسـاجــی
Antifoam H ماده ضـد نفوذ و ضد کف جهت الیاف مختلف است.
مشخصـات خــاص :
شکـل ظـاهـری: مـایـع زرد کم رنـگ و نیمـه شفـاف
تـرکیبـات: مایع فعال سطحی نانیونیک و آنیونیک، حلال آلی و آب
سـاختـار یـونی: نانیونیـک ضعیـف
pH (٪۱۰۰): حـدود 8/5
حـلالیـت: حلالیـت آسان در آب سـرد
مشخصات کـاربـردی:
- ایجاد فوری اثر ضدهوا و ضدنفوذ در منسوجات بطوریکه می توان محلول همگن را تخلیه کرد.
- بعنـوان مـاده ضـدکف پـایـدار در حمام، بدون هیج حبابی عمل می کنـد.
- ماندگاری خـاصیت ضد هـوا – نفوذ پذیری و عملکرد ضـد کف، بـدلیـل مقـاومت بالا در بـرابـر اسیـد – قلیـا و نمـک هـای معـدنــی حتـی تحـت شرایـط سخـت.
- بدلیل طبیعـت نانیونیک، سـازگـاری زیادی با رزین های مـورد استفـاده در تکمیـل دافع آب و روغـن یـا ضـد چـروک و همچنیـن در فـرآینـد اکـریلـک مخلوط شده دارد.
- در صورت استفاده در هـر مـرحلـه (از پخـت تـا تکمیـل)، کیفیـت کالا را افزایش می دهــد.
- مـانـع از رسـوب یـا تجمـع رنگزا در حمام رنگرزی مـی گـردد.
- در سیستم رنگرزی HT سیـالیـت پـارچـه را افزایش می دهد.
روش کـاربـرد :
- مقدار بهینه مصرف، بسته به نوع و شرایط پارچه، ماشین آلات، نحوه عملکرد و غیره می باشد. میزان مصرف استاندارد، معمولاً 0/3 – 2 گرم بر لیتر است.
• رنگرزی پنبــه: 1 – 2 گـرم بر لیتـر
• رنگرزی پلی استر: 0/3 – 0/5 گـرم بر لیتـر
• خمیـر چـاپ: 2 -5 گـرم بر لیتـر
جابجایی محصول – نگهـداری – عمــر مفیــد
در صورت نگهداری و انبارداری در ظروف اصلی مناسب با پوشش کامل، در دمـای (5 – ۴۰ درجه سانتیگراد) حـداکثـر به مـدت ۱۲ مـاه پـایـدار بـوده و افـزایـش انبـارداری یا جـابجـائـی ممکـن نخـواهـد بـود.
محصـول میبایست از یخ زدن و قرار گـرفتن در شـرایــط سـرمـا وحرارت زیـاد حفـظ شـود و به تمـام عـلائـم و دستـورات داده شـده روی بسته بندی اصلی توجـه کــرد.
بسته بندی: بشکه های 200 کیلوگرمی

نرمکن سیلیکونی - Softinol Mi-Si

مناسب جهت منسوجات مختلف
تـرکیـب : امـولسیـون میکـروسیلیکـون
مـاهیـت یـونـی: نانیـونیـک
ظـاهـر: مایـع بـا ذرات میکـرو
خـواص : سـافـتینول Si- Mi یک امولسیـون سیلیکـونـی مـی باشـد کـه حـالـت نـرمـی و راحتـی بسیـار خـوبـی را بـرای انـواع الیـاف طبیعـی، مصنـوعـی و مخـلـوط آنهــــا بـه وجـود مـی آورد .
هیـچ گـونـه اثـر زرد شـدن درمنسـوج در دمـای بـالا درفـرآینـدهـای خشـک و تثبیـت کـردن پـارچـه بـه وجـود نخـواهـد آمـد .
ایـن نـرمکـن ، جهـت منسـوجـات بـا فـام سفیـد ، روشـن و درخشـان بسیـار منـاسـب مـی بـاشـد . عملیـات بـرش و دوخـت را راحـت تـر مـی کنـد .
مـانـع افـزایـش بیشتـر ازحـد دمـای سـوزنهـا مـی شـود و مقـدار پـرزدهـی پـارچـه را بـه حـد اقـل مـی رسـانـد.
کـاربـرد : در حمـام فـولارد، pH بـا افـزودن اسیـد استیـک در محـدوده 5/5 – ۵ تنظیـم شـده و مقـدار ۳۰ – ۱۰ گـرم بـر لیتـر از این مـاده استفـاده گـردد .
در فـرآینـد رمـق کشـی مقـدار ٪۳ - ۱ بـرحسـب وزن کـالا بایـد مـورد استفـاده قـرار گیـرد .
انبـارداری : در دمـای اتـاق و شـرایـط استـانـدارد بـه مـدت یـک سـال قـابـل نگـه داری مـی بـاشـد .
بستـه بنـدی : بشکـه هـای ۱۲۰ کیلـوئـی پلـی اتیلـن

نرمکن هیدروفیل- Softinol Si-H

نـرم کننـده هیـدروسیلیکـون و قـابـل رنگـرزی مجدد
چـروک کنـندگی عـالـی
جـذب آب فـوری و خشـک شـدن سـریـع
رنگـرزی مجـدد آسـان ( نیــازی جـوشـانـدن و غیـره نـدارد)
ثبـات عـالـی در برابر قلیـا و درجـه حـرارت زیـاد .
مشخصات :
ظــاهــر: مـایـع شفــاف متمایل به زرد
پــایــه : سیلیکــون خــاص
مــاهیــت یــونــی : نـانیـونیـک
pH (محلول 10%) 4/4 ± 0/5
حــلالیــت : بـه آسـانـی با آب سرد و گـرم رقیق می گـردد
زردی و کــف: بــدون زرد شـدن و کـف کــم
سازگاری: سازگار بـالا بــا مــواد تکمیلـی مختلـف - مـواد سفیـد کننـده فلورسنتی
زمینـه کـاربـرد:
در زیـر لایـه تمـام کالاهـای سلـولـزی ، پشمـی ، الیـاف مصنـوعـی و مخلوط آنها
گـروه بنــدی رمق کشی ، پـد و چـاپ
عملکــرد بهتـریـن نـرمـی و تکمیل فـوق العـاده
مکانیکی / حـرارتـی ثبـات مکانیکـی و حـرارتـی خــوب
نقاط قوت
قـابـل رنگـرزی کامـل مجـدد .
نـرمـی خـوب و اثـر ضـد الکتـریسیتــه
جـذب آب سـریـع عـالـی
چــروک شدگی فـوری
ثبـات فـوق العـاده در قبـال قلیـا، الکتـرولیـتها و درجـه حــرارت بـالا
منـاسـب بـرای اکثر کـارکـردها (رمق کشی، پد، چاپ)
منـاسـب برای همـه الیـاف (سلـولـزی ، مصنـوعـی و کالاهـای پشمـی)
مقـاوم در بـرابـر پـاره گی، سـایش ، شستشـوی مداوم و خشکشـويـی
بهبود ثبات چروک و کاهش پرزدهی
دوخـت پـذیـری خـوب
به دور از مشـکلات متداول مـانند زرد شـدن
مقــاوم در بـرابـر شستشوی مداوم و خشکشوئـی
بـدون اثــر منفــی بر ثبت مالشی
Softinol Si-H یـک نـرمکـن خـاص با قابلیت رنگـرزی مجدد می باشد کـه جـذب آب سـریـع، چـروک پذیری عـالـی، ثبــات فـوق العـاده در برابر قلیـا – الکتـرولیـت و دمـای بالا بـدسـت می دهـد.
در اینصـورت Softinol Si-Hبـرای تمـامـی کاربـردهـا منـاسـب اسـت .
Softinol S-H: سایر نـرمکـن هـای سیلیکـونی
قابلیت رنگرزی مجدد: بـه سـادگـی قابل انجام -غیرممکــن
نــوع نـرمــی: طبیعـی و عـالـی- لغـزنـده گـی ضعیـف
جــذب آب سـریــع: عـالـی - ضعیــف
چروک پذیری: عـالـی -ضعیف
اثر ضد الکتریسیته ساکن: خیلــی خوب- ضعیف
ثبات در مقـابل قلیا: ثبــات بــالا - بدون ثبــات
ثبات در برابرالکترولیت: خیلـی خوب - ثبات پایین
ثبـات امولسیونی در ۹۶ درجه سانتیگـراد در محلول Na2CO3 :عـالـی تـر از همـه نـرمکن هـا-بـدون شکسـت امولسیـون-ضعیف، شکست امـولسیـون در۵۰ – ۶۰ درجـه سـانتیگــراد
مشکلات متداول: هیچ- قابل انتظار
مقاومت در برابر شستشو: تــا ۲۰ بـار- کمتـر از ۱۰ بـار
کاربرد
میـزان کـارآیـی و شـرایـط
بـرای کـالاهـای ۱۰۰٪ سلـولـزی، پـاک کـردن پـس مانـده هـای قلیائی تـوصیه می گـردد .
به هنگام رمق کشی یـا پـد، بـر اساس جـدول زیـر، بکـارگیـری مقـدار Softinol S-H پیشنهاد می شود.
کالای سلـولزی- پوشاک جین -پشم، پلی استر و غیـره
پد: (ml/l) ۳-۱۰- 6 – ۱۰ - ۷ – ۱۱
رمق کشی: (٪o.w.f) ۰.۳ –۱ ٪- ۶ .0–۱ -۷ .0– ۱.۱
بـرای نرمـی بهتر تــا ۲۰ میلـی در لیتر یا حـداکثـر ۳۰ میلـی در لیتر استفـاده شود .
دمای حمام : زیـر۳۰ درجـه سانتیگـراد
pH: ۵ – ۶ توسط اسیـد استیـک
عملکـرد رمق کشی (غوطه وری) طبـق معمـول ۳۰ – ۵۰ درجـه سـانتیگـراد در ۲۰ دقیقـه
خشـک کـردن : طبـق معمـول بیـن ۱۱۰ – ۱۳۰ درجـه سـانتیگـراد در ۲ دقیقـه
پخت (درقسمـت پد – در صورت لزوم ) ۱۵۰ – ۱۸۰ درجه سانتیگـراد در ۶۰ – ۱۲۰ ثانیـه
Softinol S-H بـرای کالاهـای انـواع نسـاجی مثـل سلـولزی هـا ، پشمی ، الیـاف مصنـوعـی و تولیـدات آنها (پارچه های حلقوی تاری کشباف – تاری پودی – لبـاس و کالاهای جیـن) منـاسـب مـی باشـد.
Softinol S-H در تمـامـی روش ها (رمق کشی– پـد – چــاپ و غیـره) بسیار منـاسـب مـی بـاشــد.
Softinol S-H متفــاوت اسـت. از خـود ، چـروک / جـذب آب سـریـع عـالـی نشـان میـدهـد.
ثبـات فـوق العاده در قبـال حـرارت زیـاد و قلیـا و زیـردسـت نـرم دارد .
Softinol S-H بهترین نـرمکـن سیلیکـونـی هیدروفیل و قابل رنگرزی مجدد اسـت.
بستـه بندی و نگهداری
بستـه بنـدی: در بشکه های پلی اتیلنی ۱۲۰ و 220 کیلـوگـرمی
در دمـای 35 – 5 درجـه سانتیگـراد انبـار گردد.
در ظـروف مهـر و مـوم شده، دور از هـوا و در محیـط مطلـوب بیـش از یکسـال ثابـت مـی مـانـد.
نگهـداری در بالای ۴۰ درجه سانتیگراد، در ثبـات محصول اثـر می گـذارد .
همـواره در ظـروف مهـر و مـوم شـده و حفـظ گـردد.

نرم کننده کاتیونیک - Softinol C

برای تولید الیاف پلی استـر
ترکيـب شیمیایی : بـر پايـه تـرکيبـا ت نـوع چهـارم نمکهـای آمـونيــوم
مــاهيـت يـونــی : کـاتيـونيـك
شــكل ظـاهــری : خميـر ويسكـوز سفيـد رنـگ تـا بــژ
حـــلاليــــت : در آب به هـر نسبتی براحتی قابـل حــل است .
مـوارد كاربــرد : نـرم كـن كـاتيـونيــك منـاســب روش رمـق كشــی جهـت نــرم كـــردن پـارچــه جيـن و كتــان درپـروســه هـای سنــگ شـويی وهمچنيــن نـرم كن مناسب بـرای تـوليـد اليـاف پلـی استــر.
ميزان مصـرف : بـراي صنـايع تريكــو : 1 - 3% براساس وزن كالا. درجه حرارت : 40 - 45 درجه سانتيگراد. مــدت زمــان : 15- 30 دقيقـه.
بـرای صنايع سنگ شوی: 2 - 4 % براساس وزن كالا.
درجه حرارت : 40 - 45 درجـه سانتيگـــراد.
مـــدت زمـــان : 15 دقيقـه .
برای الياف پلی استر بر اساس وزن کالا : 3/0 % - 1/0 % به همراه روغن آنتی استاتيک
انبـــــــار داری : از دمای بالای 40 درجه سانتيگراد جلوگيری شود .
مـدت انبار داری : شش ماه
بستـــه بنـــدی : بشكـه 200 كيلـوگـرمـی دوجــداره

نرم کننده کاتیونیک پرک - Softinol C Flake

• نرم کننده و روان کننده برای تمامی پارچه ها
• حلالیت پذیری عالی- محلول در دمای 35 درجه سانتی گراد
• قابل استفاده در عملیات نرم کنندگی و تکمیل
• حل شونده در دمای پایین می باشد.
نرمکن های دما پایین متداول نرمی و روانی مورد نظر را برآورده نمی سازند. به دلیل استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با خلوص بالا، نرمکن Softinol C Flake نرمی، صافی و روانی عالی را نتیجه خواهد داد.
• ایده آل برای استفاده در مواردی که به نرمکنی با مصرف انرژی پایین و راحتی در استفاده مورد نیاز است.
• زیر دست نرم، صاف و روان
• خاصیت آنتی استاتیک خوب
• جلوگیری از پاره شدن و پرز دهی نخ در بافندگی حلقوی تاری
• بدون اثر تأخیر اندازی در رنگزاهای کاتیونیک
• بدون تأثیر بر روی ثبات و بازده رنگی
• عدم وجود مشکل زرد شدگی
خواص:
حالت: مایع
ظاهر: زرد روشن
پایه شیمیایی: مشتقات آمید اسید چرب حیوانی
ماهیت یونی: کاتیونی
pH: 6 ± 0/5
حلالیت: حلالیت پذیر در آب 35-40 درجه سانتی گراد یا آب گرم
سازگاری:
سازگار با مواد تکمیلی
عدم سازگاری با محصولات آنیونیک
بسته بندی:
در بشکه های 200 کیلوگرمی پلی اتیلنی
دمای نگهداری:
به دور از گرما و رطوبت بیش از حد
دمای کمتر از 35 درجه سانتی گراد
انبارداری:
در شرایط استاندارد و مطلوب به مدت 6 ماه

دترجنت آنیونیک  - Solvitex A

مناسب برای شستشوی رنگهای راکتیو پس از رنگرزی
مــاهيـت يـونـی : آنيــونيــك
شـكل ظاهــری : مـايـع زرد رنــگ
حــلاليــــت : در آب براحتی و با هر نسبتی قابل حل است .
مـوارد كاربـرد : ماده مناسب شستشوی رنگهای رآكتيو از روی
كالاي پنبه ای پس از عمل رنگرزی و ماده
شستشوی بسيار مناسب برای هر نوع الياف .
میزان مصرف : 1-3 گـرم در لیتـر بسته به میزان شویندگی مورد نظر
انبـــــــار داری : از درجه حرارت زير صفر محافظت گردد .
مدت انبار داری : يك سال
بستــــه بنـــــدی : بشكـه 200 كيلـوگــرمــی دوجـداره

دترجنت آنیویک نانیونیک  - Solvitex AN

جهت شستشوی همه نوع الیـاف
این ماده به عنوان صابون پس شور نیز در صنعت نساجی استفاده می گردد.
مــاهيـت يـونـی : آنيونيك – نانيونيك .
شــكل ظـاهـری : ماده تقريباً بی رنگ .
حـــلّاليـــــت : درآب بـراحتـی و بـا هـر نسبتـی قـابـل حـل اسـت .
مـوارد كاربــرد : مــاده منـاسـب شستشـوی هـر نـوع اليـاف بـرای زدودن چـربيهــا .
مـيزان مصـرف : 1-3 گرم در ليتر بسته به ميزان چربی برروی كالا.
انبـــــــــار داری : از درجه حـرارت زير صفـر محافظـت گــردد.
مـدت انبار داری : يــك ســال
بستــه بنــــــدی : بشكــه 200 كيلــوگــرمـی دوجــداره

دترجنت نانیونیک  - Solvitex N

مناسب برای پخـت و شستشوی پس از رنگرزی
مــاهيـت يـونـی : نــانيــونيــك
شــكل ظـاهــری : مـايـع بـیرنـگ ويسکــوز
حـــــلاليــــــــت : در آب بـه هــر نسبتـی قـابـل حــل اســت .
PH : خنثی
مـوارد كار بـرد : صابـون نانيـونيـك جهـت زدودن هـرگـونـه روغـن و چـربـی از روی منسـوجــا ت. منـاسـب بـرای شستشـوی پـس ازرنگــرزی
ميزان مصــرف : 1 - 2 گـرم در ليتـر در درجـه حــرارت 55 - 0 5 درجــه سـانتيگــراد .
انبـــار داری : معمـولــی
مدت انبار داری: يــك ســال
بستــه بنــــدی : بشكـه 200 كيلــوگـرمی دوجــداره

نفوذ دهنده - Deterwet

پخـت و سفیـدگـری پنبــه
مــاهيــت يـونـی : آنيـونيـك - نـانيـونيـك
شـــكل ظـاهـــری: مـاده خميـری شــكل سفيــد رنـگ
حــــلّاليــــت : در آب براحتی و با هر نسبتی قابل حل است .
مـوارد كـاربــرد : نفـوذ دهنـده بـرروی پـارچـه هـای تـريكـو و پنبـه ای و پنبـه ـ پلـی استـركـه ضمـن نفـوذ دادن محصـول بـداخـل نسـوج ، از قـابليـت افـزايـش جذ ب رطـوبـت بـالايـی بـر روی پـارچــه نيـزبـرخـوردار اســت .
ميـزان مصـرف : درمـرحلــه پخـت و سفيـد گـری بـه تـرتيـب زيـر مــورد استفـاده قـرار مـی گيــرد .
H 2 O 2 3 gr/lit NaOH (Flake) 1 gr/lit Wetting agent 1-2 gr/lit Time 45 min Temp 90 C
انبــــار داري : معمولی
مـدت انبـارداری : يـك سـال
بستــه بنــدی : بشكه 200 كيلـوگــرمـی

صابون پس از رنگرزی- Aviwash AW

برای زدودن رنگهای سطحی جذب نشده از روی پارچه
مــاهيـت يـونــی : آنيـونيــك نـانيـونيــك
شــكل ظـاهــری : مـايـع بــی رنــگ
حــــلاليـــــــت : در آب گرم و سرد به هر نسبتی قـابـل حـل است .
مـوارد كار بـرد : صابون شوينـده جهت زدودن رنگهــا ی سطحی جـذ ب نشـده از روی سطـوح پـارچـه رنگـرزی شــده و ديسپـرس كننـده هــای رنگهـــای خمــی اكسيـد شـده درحمام هـای سنـگ شـويـی برای جلـو گيری از بازگشت مجدد رنگها به نقا ط سفيد پارچـه جين.
ميزان مصـرف : 1-2 گرم در ليتر در درجه حرارت 50-55 درجه سانتيگراد
انبــــار داری : معمولی
مدت انبار داری: يك سال
بستـــه بنــــدی : بشكه 200 كيلوگرمی دوجداره

صابون پس از رنگرزی راکتیو و خمی- Aviwash AWR

شستشو دهنده جهت رنگزای خمی و (به ویژه) رنگزای راکتیو تثبیت نشده
سختی گیر (به ویژه برای یون های کلسیم و منیزیم)
اثر دیسپرس و یکنواخت کنندگی عالی در برابر رنگها
این ماده قابل ترکیب با محصولات آنیونی و نانیونی بوده اما در ترکیب با مواد کاتیونی امکان رسوب وجود دارد.
پایدار در برابر اسید حتی تا 2=pH و در برابر قلیا تا 14=pH (سود 36 درجه بومه)
بهبود ثبات شستشویی و سایشی رنگهای راکتیو
کاربرد چند منظوره به عنوان سختی گیر، برطرف کننده الیگومر، ماده یکنواخت کننده برای رنگهای راکتیو، خمی، دیسپرس، نفتلی و گوگردی و فلورسنتی و همچنین ماده شستشو دهنده رنگهای راکتیو در مرحله نهایی رنگرزی و چاپ
مقدار مصرف به نوع الیاف، نوع کاربرد و درجه سختی آب بستگی دارد. از اینرو آب نرم در مصرف پیشنهاد می گردد.
ظاهر مایع شفاف ته زرد
ماهیت یونی آنیونی
pH 7 ± 0/5
جرم مخصوص (در 25 درجه سانتی گراد) 0/1 ± 1/25
حلالیت قابل حل در آب گرم و سرد
بسته بندی:
در بشکه های 200 کیلوگرمی پلی اتیلنی
دمای نگهداری:
در دمای اتاق و استاندارد نگهداری شود. امکان منجمد شدن این ماده در 5- درجه سانتی گراد وجود دارد، اما بعد از افزایش دما و هم زدن قابل مصرف است.
انبارداری:
در شرایط استاندارد به مدت 9 ماه

نفوذ دهنده، سختی گیر و پایدار کننده آب اکسیژنه - Deterwet-SS

این ماده، در یک مرحله شستشو، تشکیل پیوند یونی با یون های سختی ساز آب و سفیدگری را بدون اضافه کردن مواد تعاونی دیگر انجام خواهد داد.
• ماده ای چند منظوره برای کالای سلولزی
• شوینده، سختی گیر و پایدار کننده آب اکسیژنه
• مورد استفاده در کالای تمام سلولزی در پروسه های غیرمداوم
• تکمیل یک مرحله ای سفیدگری و پخت در یک حمام
• بازده بسیار بالا
• بدون APEO و دوستدار محیط زیست
• اثر آبخور کنندگی و امولسیفایر خوب
• دارای ویژگی دیسپرس کنندگی و پیوند یونی ایده آل
• از بین بردن بدون بازگشت ناخالصی های از جمله روغن و واکس
• جلوگیری از ماندن ناخالصی فلزی ایجاد کننده اکسی سلولز و از بین برنده استحکام کششی
• ایجاد ویژگی ضد چروک کنندگی
• پایدارکنندگی عالی این ماده باعث بهبود جذب و سفیدکنندگی آب اکسیژنه می شود
• اثر یکنواخت کنندگی بهینه در رنگرزی به دلیل جذب مناسب
• مناسب برای سیستم های حساس به کف
• کاربرد ساده و راندمان بسیار بالا
• این ماده جهت استفاده در سیستمهای مداوم مناسب نمی باشد.
خواص:
ظاهر: مایع شفاف ته زرد
پایه شیمیایی: مشتقات پلی آمین
ماهیت یونی: کاتیونی
pH: 7 ± 1
بو: بدون بو
حلالیت: حلالیت پذیر در آب سرد به هر نسبتی
قابلیت ترکیب: قابل ترکیب با محصولات نانیونیک و آنیونیک
زمینه کاربرد: کالای پنبه ای
برای سیستمهای غیر مداوم
استفاده در پخت-سفیدگری-ایجاد پیوند جهت برطرف نمودن سختی آب
شستشو و سفیدگری در یک مرحله:
در حالت کلی:
H2O2 (35%) ml/l 5 (5% o.w.f. %)
NaOH (50%) ml/l 3 (3% o.w.f. %)
Deterwet-SS ml/l 1-2
1:10 = L:R
زمان و دمای سفیدگری: 100 درجه سانتی گراد در 30 دقیقه . پس از آن شستشو
نقاط قوت:
در یک مرحله شستشو سفیدگری را بدون اضافه کردن مواد تعاونی دیگر به نتیجه می رساند.
• بدون نیاز به دترجنت
• عدم نیاز به سختی گیر
• عدم نیاز به پایدار کننده آب اکسیژنه
• بدون نیاز به مواد ضد شکست
بسته بندی:
در بشکه های 200 کیلوگرمی پلی اتیلنی
دمای نگهداری:
در دمای بالای 35-5 درجه سانتی گراد پایدار است.
در برابر انجماد محافظت گردد
انبارداری:
در شرایط استاندارد به مدت 9 ماه

دیسپرس کننده مایع  - Dispersol80

دیسپرس کننده برای رنگهای دیسپـرس
ديسپـرس كننــده رنگهـای ديسپــرس
فـرمـول شيميايی : تـری گليسـريـد پلـی گليكــول اتــر
مـــاهيــت يــونــی : نــانيــونيــك
شـــكل ظـاهـــــری : مـايـع زرد رنــگ
خـــواص ویـژه : دیسپرس کننـده بــرای رنگهـای دیسپــرس
حــــلالیــــت : بـه هـر نسبتـی بـا آب سـرد و گـرم حـل مـی شـود .
پــــایــــداری : در شـرایـط نـرمـال پایداری خـودرا بـه مـدت یکسـال حفـظ مـی کنـد .
میــزان مصــرف : 1 تـا 3 گــرم در لیتــر
بستـــه بنــدی : بشكـه 200 كيلـوگــرمــي دوجــداره

دیسپرس کننده پودری - Dispersol P

مناسب جهت استفاده در دستگاه جت
ترکیـب : نمـک سـدیم سولفونـات نفتـالیـن
ماهیـت یـونـی : آنیـونیـک
شکـل ظـاهـری : پـودر قهـوه ای تیـره
خــواص : دیسپـرسول P بـا افـزودن در حمـام رنگـرزی ، منسـوج پـلـی استـر در دمـا و فشـار بـالا، با تـوزیـع یکنـواخـت مـلکـولهـای رنـگزا، حصـول رنگـرزی یکنـواخـت را تضمیـن مـی نمـایـد .
یـک یکنـواخـت کننـده مطلـوب محسـوب مـی شـود .
بـدلیـل سـاختـار مـاده مـانـع از تشکیـل الیگـومـر مـی گــردد.
کــاربــرد :
دمـای حمام رنگرزی به ۶۰ – ۵۰ درجه سانتیگـراد افـزایش یـافتـه و PH درمحـدوده ۵ – 4/5 تنظیــم گـردد . سپـس ۱ ـ ۰.۳ گرم بر لیتر دیسپـرسولP بستـه بـه L:R فـرآینـد رنگـرزی، اضافه مـی گـردد. رنـگ دیسپـرس با مقـدار اضـافـی دیسپـرسولP حـل می نمـائیـم و سپـس محلـول حـاصلـه را فیلتـر نمـوده و بـه حمام اضـافـه می نمـائیـم. دمـا در مـدت ۱۵ دقیقـه بـه ۱۰۰ درجــه سانتیگـراد افـزایش می یابـد در نهـایـت طـی زمان 30 دقیقـه دمـا به ۱۳۰ – ۱۲۰ درجـه سـانتیگــراد افـزایـش مـی یابـد و عملیـات رنگـرزی بـمـدت ۲ – ۱ سـاعـت بستـه بـه روشنـی یـا تیـرگـی شیـد رنـگ ادامـه می یابـد .
پـس از تکمیـل فـرآینـد رنـگـرزی دمـا به ۹۵-۹۰ درجـه سانتیگـراد کـاهــش می یابـد. سپـس پـساب رنگرزی از حمام تخلیـه مـی گـردد . مـرحلـه شستشـوی احیایـی نیـز درصـورت لزوم انجام گـردد .
درهنگـام رنگـرزی با دیسپـرسول P در اکثـر اوقـات بـه شستشـوی احیایـی پس از رنگرزی نیـاز نـمی باشـد.
در صـورت نیـاز بـه رنگـرزی دوبـاره کالای پلی استـررنگـرزی شـده مـی تـوان طبـق نسخـه زیـر جهـت رنگـرزی مجـدد در شـرایـط HT اقــدام نمــود .
۰/۸ – ۰/۲ گرم بر لیتر دیسپـرسول P بـه مـدت یکسـاعـت در دمـای ۱۳۰ – ۱۲۵ درجه سانتیگـراد
فرآینـد شستشـوی احیایـی نهـائـی :
دیسپـرسول P: ۰/۷– ۰/۱۵ گـرم بـر لیتـر
هیـدرو سـولفیـت: 0/2 – 1/0 گـرم بـر لیتـر
ســـود کاستیـک ( ۳۸ درجـه بـومـه): ۵ – ۳ میلی لیتـر بر لیتر
دمـا ۷۰ درجه سانتیگراد بـه مـدت ۱۵ – ۱۰ دقیقـه
شـرایـط نگهـداری : در بسته های استاندارد در دمـای اتـاق به مـدت یکسـال قـابل نگهـداری مـی باشـد .
بستـه بنـدی : کیسـه هـای ۲۰ - ۱۵ کیلو گرمـی

رنگزاهای نساجی

رنگزای دیسپرس:
مناسب جهت رنگرزی انواع منسوجات پلی استری
رنگزای مستقیم:
مناسب جهت رنگرزی انواع منسوجات سلولزی
رنگزای راکتیو:
مناسب جهت رنگرزی انواع منسوجات سلولزی
رنگزای متال کمپلکس:
مناسب جهت رنگرزی انواع منسوجات پشمی و فاستونی
رنگزای اسیدی:
مناسب جهت رنگرزی انواع منسوجات نایلونی (پلی آمید)
انواع رنگزاهای مورد استفاده در صنعت نساجی:
رنگزای دیسپرس
رنگزای مستقیم
رنگزای راکتیو
رنگزای متال کمپلکس
رنگزای اسیدی

روغن آهار  - Nonax OL

روغـن مناسـب برای پنبـه و پنبـه مخـلوط
خـاصيــت يــونـی : نـانيـونيـک
شـــكل ظـاهــری : خميـر سفيــد رنـگ تـا بــــژ
10- 9 :PH (10%)
حـــــلاليــــت : به هـر نسبتی درآب گرم وسـرد بـراحتی قابل حل اسـت .
خــواص ویـژه : به چله خاصيت نرمی وآنتی استاتيك وانعطا ف پذيری ‎ وهمچنين قدرت جذ ب رطوبت بالا ميدهد که به هميــن عنوان روی نخهای پنبه ای و پنبه ای مخلــوط به كــار بــرده ميشـود .
مقــدار مصــرف : 3 % در صـد نسبـت بـه وزن چلــه
مـد ت انبارداری : 12 ماه
بستــه بنــــدی : بشكــه 200 ليتــری دوجــــداره

آنتی استاتیک - MLT 600

مناسب برای تولید الیاف پلی استر و تکمیل پارچـه
تــركيـب شيميـايـی : فتی اسيد استر + الکيل سولفونات
مـاهيـت يــونـــی : نـانيـونيــك
شــكل ظـاهـــری : مـايـع سفيــد رنــگ
7 - 6 :PH (10%)
حـــــلّاليـــــت : در آب سـرد و گـرم با هـر نسبتـی قـابـل حــل اسـت .
پــــــايــــداری : مقـاوم در برابـر محيط هـای اسيـدی و قليايـی قوی .
خـــــــواص : به عنوان آنتی­ استاتيک درقسمتهـای مختلف نسـاجی ماننـد ريسندگی وتکميل مورد استفـاده قرارمی­ گيـرد .
ميـزان مصــرف : ميـزان مصـرف بـر حسـب وزن کــالا بـه شــرح زيـر اسـت :
پلی آميد % 3
پلی استر %3 - 2
اکريليک %3 - 2
دی استات و تری استات %3
مـدت انبـارداری : 12 ماه
بستـــه بنــدی : بشکـه 200 کيلــو گــرمـی

واکس چله - MLT 70

مناسـب بـرای نخهای پنبـه و پلـی استر پنبـه
تـرکیـب شیمیـائـی : ترکیبی اسـت از آلکیـل پلـی کلیکـول اتـر + اسیـدهـای چــرب
شــکل ظــاهــری : مـایـع زرد رنــگ
مــاهیـت یــونــی : نــانیـونیــک
7 :PH
حــــــلالیــــــت : به هـرنسبتـی در آب سـرد و گـرم به آسـانـی حـل مـی شـود .
پــــــایـــــــــداری : در شرایـط نرمـال پایداری خودرا بمـدت یکسال حفـظ می کنـد .
خـــــــــــــــواص : 1- بـالابـردن رانـدمـان بـافــت . 2- جلـوگیـری از ریـزش و گـردوخـاک در بـافنـدگـی 3- الیـاف ایستـاده روی نـخ چلـه را صیقـل داده و بـه سطـح نـخ مـی چسبـانـد .
میـزان مصــرف : 5 – 1 درصــد .
بسته بندی : بشکه200کیلویی

ضد باکتری در صنعت نساجی - NanoExir-S800T

آنتی باکتریال با کاربرد در صنعت نساجی توسط ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی الیاف، نخ و منسوجات جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از قرار گرفتن در معرض منسوجات ضد باکتری به طور کامل از بین می روند.
کاربرد: الیاف و نخ (پنبه، پشم، پلی استر، اکریلیک، نایلون، ویسکوز و ...)، پوشاک (پیراهن، شلوار، مقنعه، جوراب، دستکش، انواع لباس کار، البسه ورزشی و ...)، پارچه (پرده ای، ملحفه، رومبلی، رومیزی، روکش صندلی، کالای خواب، حوله، کاغذ دیواری های پارچه ای، چادرهای مسافرتی، چادرهای نگهداری مواد غذایی، کیسه خواب و ...)، کفپوش (فرش دستبافت و ماشینی، موکت)، منسوجات پزشکی (ارتوپدی، پانسمان و یکبار مصرف و ...)، منسوجات بی بافت (خودرویی، دستمال کاغذی، فیلتر و ...).
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع کلوییدی رنگ: سبز مایل به زرد
میانگین اندازه ذرات: 18 نانومتر پتانسیل زتا: mV 20-
درصد جامد: % 08/0 (ppm 800) حلال: آب مقطر
pH: 7-6 وزن مخصوص: gr/cm3 1
نحوه مصرف: با توجه به ثبات شستشویی مورد نظر میزان استفاده به ترتیب زیر است:
10 بار شستشو؛ 100 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) و درصد برداشت % 80
20 بار شستشو؛ 150 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) و درصد برداشت % 80
50 بار شستشو؛ 200 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) و درصد برداشت % 80
شرایط شستشو: کالای تکمیل شده با این محصول با آب ولرم شستشو شود.
نگهداری: یکسال در شرایط معتدل و دور از نور آفتاب
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری
این اطلاعات طبق گزارش آزمایشگاهی این شرکت بوده و مصرف کننده می بایست، خود صحت آن را تأیید کند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد باکتری منسوجات - NanoExir-S800T

آنتی باکتریال منسوجات با ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی منسوج جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از قرار گرفتن در معرض پارچه های ضد باکتری به طور کامل از بین می روند.
کاربرد: پوشاک (پیراهن، شلوار، مقنعه، جوراب، دستکش، انواع لباس کار، البسه ورزشی و ...)، پارچه (پرده ای، ملحفه، رومبلی، رومیزی، روکش صندلی، کالای خواب، حوله، کاغذ دیواری های پارچه ای، چادرهای مسافرتی، چادرهای نگهداری مواد غذایی، کیسه خواب و ...)، کفپوش (فرش دستبافت و ماشینی، موکت)، منسوجات پزشکی (ارتوپدی، پانسمان و یکبار مصرف و ...)، منسوجات بی بافت (خودرویی، دستمال کاغذی، فیلتر و ...).
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع کلوییدی رنگ: سبز مایل به زرد
میانگین اندازه ذرات: 18 نانومتر پتانسیل زتا: mV 20-
درصد جامد: % 08/0 (ppm 800) حلال: آب مقطر
pH: 7-6 وزن مخصوص: gr/cm3 1
نحوه مصرف: با توجه به ثبات شستشویی مورد نظر میزان استفاده به ترتیب زیر است:
10 بار شستشو؛ 100 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) و درصد برداشت % 80
20 بار شستشو؛ 150 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) و درصد برداشت % 80
50 بار شستشو؛ 200 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) و درصد برداشت % 80
شرایط شستشو: کالای تکمیل شده با این محصول با آب ولرم شستشو شود.
نگهداری: یکسال در شرایط معتدل و دور از نور آفتاب
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری
این اطلاعات طبق گزارش آزمایشگاهی این شرکت بوده و مصرف کننده می بایست، خود صحت آن را تأیید کند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد باکتری فرش - NanoExir-S800C

آنتی باکتریال مورد استفاده در صنعت فرش، با ایجاد پوشش نانویی از ایجاد و یا رشد آلودگی میکروبی بر روی الیاف فرش جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از قرار گرفتن در معرض کفپوش ضد باکتری از جمله فرش به طور کامل از بین می روند.
کاربرد: فرش ماشینی (اکریلیک، پلی استر) و دستبافت (پشم، ابریشم).
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع کلوییدی رنگ: زرد مایل به سبز
میانگین اندازه ذرات: 18 نانومتر پتانسیل زتا: mV 20-
درصد جامد: % 08/0 (ppm 800) حلال: آب مقطر
pH: 7-6 وزن مخصوص: gr/cm3 1
نحوه مصرف: با توجه به ثبات شستشویی مورد نظر، به میزان 200-100 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) به روش غوطه وری بر روی نخ چله مصرفی و یا روش اسپری بر روی فرش، در فرآیند تولید مصرف گردد.
شرایط شستشو: فرش عمل شده با این محصول با آب ولرم و میزان کم دترجنت شستشه شود.
نگهداری: یکسال در شرایط معتدل و دور از نور آفتاب
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری
این اطلاعات طبق گزارش آزمایشگاهی این شرکت بوده و مصرف کننده می بایست، صحت آن را تأیید کند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد باکتری پتو - NanoExir-S800B

آنتی باکتریال با کاربرد در صنعت نساجی توسط ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی منسوجات جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از قرار گرفتن در معرض منسوجات آنتی باکتریال از جمله پتوی ضد باکتری به طور کامل از بین می روند.
کاربرد: پتوی تهیه شده از الیاف اکریلیک و پلی استر
مشخصات فنی:
ظاهر: مایع کلوییدی رنگ: زرد مایل به سبز
میانگین اندازه ذرات: 18 نانومتر پتانسیل زتا: mV 20-
درصد جامد: % 08/0 (ppm 800) حلال: آب مقطر
pH: 7-6 وزن مخصوص: gr/cm3 1
نحوه مصرف: با توجه به ثبات شستشویی مورد نظر، به میزان 200-100 گرم بر لیتر (آب نرم یا مقطر) به روش اسپری بر روی پتو، در فرآیند تولید مصرف گردد. شرایط شستشو: کالای تکمیل شده با این محصول با آب ولرم و مقدار کم دترجنت شستشو شود.
نگهداری: یکسال در شرایط معتدل و دور از نور آفتاب
بسته بندی: ظروف 20 و 220 لیتری
این اطلاعات طبق گزارش آزمایشگاهی این شرکت بوده و مصرف کننده می بایست، صحت آن را تأیید کند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی بر عهده این شرکت نمی باشد.

ضد شکستگی منسوجات- Mehrab AC

ویژگی ها:
• قابل استفاده در حمام های سفیدگری و رنگرزی به منظور جلوگیری از ایجاد چروک
• القای نرمی و سختی به منسوج
• قابل استفاده در شرایط با دمای بالا
• پایداری مناسب در غلطت های تا g/L 200 محیط های قلیایی و نمکی
ماده ضد شکست پلیمری

ترکیبات: پلیمر ویژه
ظاهر: مایع ویسکوز شفاف
ماهیت یونی: نانیونیک
حلالیت پذیری: انحلال پذیر به هر نسبتی در آب
کاربرد: به میزان g/L 2- 5/0 در حمام سفیدگری و رنگرزی
ماندگاری: 12 ماه در ظروف بسته
بسته بندی: ظروف بشکه های 60 ، 120 و 220 کیلویی.

یکنواخت کننده دیسپرس- MehrabLevel S

ماده یکنواخت کننده با خاصیت کنترل الیگومر در رنگرزی پلی استر. قابل استفاده در مقادیر کم.
مناسب برای الیاف و نخ.
کاربرد بر روی انواع پارچه با الیاف پلی استر و مخلوط آن
در رمق کشی به خصوص مناسب در نسبت L:R پایین
• دیسپرس کننده و یکنواخت کننده جهت رنگ های دیسپرس
• خاصیت دیسپرس کنندگی، یکنواخت کنندگی و مهاجرت دهندگی ایده آل
• کف بسیار کم
• مورد استفاده در تمام سیستم ها
• بدون تجمع رنگ
خواص:
ظاهر: مایع قهوه ای رنگ
ماهیت یونی: آنیونی
pH : 7/5 ± 1
کف: بسیار کم
حلالیت: حلالیت پذیر در آب گرم یا سرد
نقاط قوت:
1- قدرت دیسپرس کنندگی قوی بدون ایجاد تجمع رنگزا
2- کف بسیار کم
3- مورد استفاده در سیستمهای با L:R پایین
4- عدم ایجاد لکه
5- تعادل مناسب بین کاهش سرعت رنگرزی، یکنواخت کنندگی و دیسپرس کنندگی
6- جلوگیری از نایکنواختی در مراحل اولیه رنگرزی
7- افزایش بسیار خوب مهاجرت رنگ
8- کاربرد در محدوده وسیع از فام رنگهای دیسپرس از روشن تا تیره بدون ایجاد رنگ پریدگی
بسته بندی:
در بشکه های 200 کیلوگرمی پلی اتیلنی
دمای نگهداری:
در دمای بالای 5- درجه سانتی گراد
پس از گرم شدن و هم زدن، قابل استفاده است.
انبارداری:
در دمای اتاق به مدت 12 ماه

یکنواخت کننده دیسپرس- MehrabLevel

ماده یکنواخت کننده با خاصیت کنترل الیگومر در رنگرزی پلی استر. قابل استفاده در مقادیر کم. مناسب برای الیاف و نخ.
ترکیبات: ترکیبی از مواد سطح فعال و پلیمرهای ویژه دارا خواص یکنواخت کنندگی.
ظاهر: شفاف تا زرد کمرنگ- به صورت مایع ویسکوز تا خمیری شکل.
ماهیت یونی: نانیونیک
حلالیت پذیری: انحلال پذیری آسان در آب
pH (محلول 10%): 7/5 - 7
ویژگی ها:
قابل استفاده در رنگرزی پلی استر و مخلوط پلی استر با الیاف دیگر
به طور کلی، این ماده قابل استفاده در رنگرزی تمامی گونه های نخ و پارچه با اثرگذاری مناسب می باشد.
• امتزاج پذیری در آب
• مقاوم در برابر اکسیدان ها، مواد بدون تمایل به واکنش، اسیدها و آب سخت.
این ماده از شکل گیری الیگومر جلوگیری کرده و باعث حداکثری شدن ثبات شستشویی می گردد. در رنگرزی الیاف و نخ، ذرات الیگومر را حذف می کند. در اثر این ویژگی ها، ماشین رنگرزی همواره عاری از آلودگی باقی خواهد ماند.
در سیستم های قلیایی، این ماده باید در حالت رقیق شده مصرف گردد.
درفرآیندهای تکمیلی،این ماده مراحل تمیزکاری مواد تکمیلی بر روی سیلندر فولارد و پارچه را حذف می کند.
میزان مصرف: g/L 1 – 0/2
بسته بندی: ظروف بشکه های 60 ، 120 و 220 کیلویی.
نگهداری: انبارهای سرد و خشک. این ماده باید در برابر سرمازدگی محافظت گردد. این محصول پیش از استفاده در دمای اتاق نگهداری شود.
ماندگاری: در شرایط تعیین شده 12 ماه.

فیکسه کننده رنگزای راکتیو و مستقیم- MehrabFix S

قابل استفاده بر روی کالای سلولزی و مخلوط های آن
• تثبیت کننده رنگهای راکتیو و مستقیم
• افزایش ثبات تر در رنگرزی
• ناچیزترین تأثیر در شید به ویژه در رنگهای حساس
• کمترین تأثیر در ثبات نوری
• سازگاری با رزین های تثبیت حرارتی
• بدون فرمالدهید
خواص:
ظاهر: مایع شفاف ته زرد
پایه شیمیایی: مشتقات پلی آمین
ماهیت یونی: کاتیونی
pH: 7 ± 1
بو: بدون بو
حلالیت: حلالیت پذیر در آب گرم یا سرد
روش مورد استفاده: رمق کشی، پد و شستشو
1- رمق کشی:
بعد از آبکشی کالا
MehrabFix 1-2 % o.w.f.%
توسط اسید استیک 4=pH
دما و زمان: 55-60 درجه سانتی گراد و 15-20 دقیقه
آبگیری و خشک کردن در دمای 120 – 100 درجه سانتی گراد
2- پد:
پس از آبکشی کالا
MehrabFix g/l 8-7
توسط اسید استیک 4=pH
آبگیری و چلاندن، خشک کردن بعد از پد کردن در دمای 130 – 120 درجه سانتی گراد
3- ماشین شستشو:
با توجه به غلظت ماده رنگی در آبکشی ماقبل آخر یا آخر
MehrabFix g/l 5-15
توسط اسید استیک 4=pH
خشک کردن در دمای 130-120 درجه سانتی گراد
نقاط قوت:
این ماده یک تثبیت کننده عالی با قابلیت افزایش ثبات تر و شستشویی کالای سلولزی رنگرزی شده با رنگهای راکتیو و مستقیم می باشد.
این ماده بدون ایجاد کف تثبیت کننده ای مناسب می باشد.
در آب در دمای اتاق حل می شود.
بسته بندی:
در بشکه های 200 کیلوگرمی پلی اتیلنی
دمای نگهداری:
در دمای بالای 35-5 درجه سانتی گراد
پس از گرم شدن و هم زدن، قابل استفاده است.
انبارداری:
در شرایط استاندارد به مدت 12 ماه

فیکسه کننده راکتیو و مستقیم-MehrabFix

ماده فیکسه کننده برای رنگزاهای مستقیم و راکتیو
تـرکیـب : ترکیبات آمینو آلدهید
ظـاهـر: مایـع شفاف بیرنگ
مـاهیـت یـونـی: کاتیونی
حلالیت پذیری: به هر نسبتی انحلال پذیر است.
خـواص:
• بهبود ثبات شستشویی پارچه رنگ شده با رنگزاهای راکتیو و مستقیم
• عدم تاثیر منفی بر ثبات نوری
• قابلیت استفاده با مواد شیمیایی کاتیونی و نانیونیک و همچنین نرمکن ها
کـاربـرد:
بسته به شید رنگی:
رنگزاهای راکتیو: ۰/۵-۱ گرم در لیتر
رنگزاهای مستقیم: ۱-۲ گرم در لیتر
انبـارداری : در دمـای اتـاق و شـرایـط استـانـدارد بـه مـدت یـک سـال
بستـه بنـدی : بشکـه هـای ۱۲۰ و 220 کیلـوئـی پلـی اتیلـن.

سختی گیر-M-WSoft

یک ماده کمپلکس کننده بسیار موثر که مانع از تشکیل رسوبات در فرآیندهایی که از آب سخت استفاده می شود، می گردد.
کمپلکس کننده یون فلزات سنگین، مانع از بازگشت مجدد سختیها به سطح پارچه می گردد. در نتیجه منسوج با سفیدی و آبدوستی بیشتر به دست می آید.
فرآیندهای کاربردی:
یک دیسپرس کننده مناسب می باشد که می تواند در فرآیند تعویض یونی جهت بازیابی رزین به کار برده می شود.
مانع از رسوب رنگ به علت وجود نمک های منیزیم و کلسیم می گردد. معمولاً شیدهای درخشان تر بر روی پنبه به دست می آید. همچنین کاهش در ثبات سایشی مشاهده نمی شود.
کاربرد: مورد استفاده برای الیاف سلولزی و مخلوط آنها.
تجهیزات: ژیگر – سیستم مداوم با عرض باز – ماشین های چاپ – وینچ
عملیات: شستشوی ابتدایی-آهار بری-سفیدگری-رنگرزی-شستشوی بعد از چاپ
ماهیت یونی: پلی اکریلات
ظاهر: مایع زرد کم رنگ
مقدار مصرف: بسته به مقدار سختی آب 1- 0/2 گرم بر لیتر
ماندگاری: 12 ماه در شرایط مناسب.
بسته بندی: ظروف بشکه های 60 ، 120 و 220 کیلویی.

سفیدکننده نوری-اکریلیک

FWA برای الیاف اکریلیک
مقدار مصرف به نوع الیاف، نوع کاربرد و درجه سختی آب بستگی دارد. از اینرو آب نرم در مصرف پیشنهاد می گردد.
ظاهر: مایع شفاف ته زرد
ماهیت یونی: آنیونی
pH 7 ± 0/5
جرم مخصوص (در 25 درجه سانتی گراد) 0/1 ± 1/25
حلالیت قابل حل در آب گرم و سرد
بسته بندی:
در بشکه های 200 کیلوگرمی پلی اتیلنی
دمای نگهداری:
در دمای اتاق و استاندارد نگهداری شود. امکان منجمد شدن این ماده در 5- درجه سانتی گراد وجود دارد، اما بعد از افزایش دما و هم زدن قابل مصرف است.
انبارداری:
در شرایط استاندارد به مدت 9 ماه

امولگاتور - MLT 450

سـاخـت امـولسیـون چـاپ پیگمنـت و راکتیـو
تـركيـب شيميـايـی : آلكيـل پلـی گــلايکـول اتـر + الـکلهـای اتـوکسيلــه شده .
مــاهيـت يــونــی : نـانيــونيــك
شــكل ظـاهــری : مـايــع بيـرنــگ
7 - 6 :PH (10%)
حـــلّاليـــت : بـه هــر نسبتــی در آب قـابــل حــل اسـت .
پــايـــداری : مقاوم دربـرابـراسيـدها وبـازها وهمچنيـن درمقابـل سختــی آب
خـــــواص : امــولگــاتــور منـاسـب بـرای سـاخــت امــولسيــون چـا پ پيگمنــت و راکتيـــو
ميـزان مصـرف : 15 - 10 گـرم در ليتـر
مـدت انبـارداری : 12ماه
بستــه بنـــدی : بشکـه 200 کيلـوگـرمــي دو جــداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.